Werkkostenregeling per 2015

Werkkostenregel in schema

De bovenstaande informatie leidt - in het kort - tot dit schema: