Wachtdagen en deels doorbetalen bij ziekte

Werkschema


Loon is zo slim om bij het ziekteverzuim naar het werkschema te kijken. Stel, een werknemer werkt op maandag 8 uur, op woensdag 4 uur en op vrijdag 5 uur. Als u dan ziektedagen opgeeft voor de maandag en de woensdag dan zal Loon voor 12 uur inhouden op het brutoloon, en het aantal loonuren voor die maand met 12 verlagen (61,67 in plaats van 73,67). Tevens wordt het aantal loondagen met twee verlaagd (11 in plaats van 13).