Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

Toepassing gedifferentieerde WW-premie in Loon

Aangezien de premie wordt bepaald aan de hand van de aard van de overeenkomst met de werknemer, zal dus per werknemer gekeken moeten worden of de hoge of lage WW-premie van toepassing is. Aan de hand van de werknemersinstellingen zal Loon bepalen of het hoge of lage WW-percentage van toepassing is.

De gegevens zitten in het Werknemersscherm. Er zijn vier situaties mogelijk, die onderstaand nader worden omschreven.