Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

3) WW-premie hoog of laag? Uitzonderingen, alsnog hoge premie:

In een aantal gevallen kan het zijn dat er achteraf bezien ten onrechte met een onjuist percentage is gerekend. De addertjes onder het gras, dus. Hieronder zijn twee voorbeeldsituaties uitgewerkt.

Voorbeeld 1) jongere werknemer weeklonen, vierwekenaangifte
• Werknemer werkt de eerste 3 weken 10 uren per week
• Deze 3 weken: premie laag =  2,70%
• In de vierde week werkt de werknemer 20 uur
• totaal komt hij dus uit op 50 uur, meer dan toegestaan voor de lage premie
• voor de eerste 3 weken is dan alsnog premie hoog: 7,70%

Voorbeeld 2) herziening loonberekening nodig

• Werknemer in dienst op 16 januari 2021
• Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd
• Schriftelijk, geen oproepovereenkomst
• Maandloon is € 1.000
• Premie laag: 2,70%
• Dienstbetrekking eindigt reeds op 10 maart 2021 (binnen twee maanden na aanvang)
• We moeten dus herzien: het percentage had, zo blijkt nu pas, 7,70 moeten zijn.

Loon zal in dit soort situaties via een taak in ‘Loon Vandaag’ aangeven dat alsnog het 'andere percentage' moet worden toegepast:

Voorbeeld 1: “Werknemer, XY: ten onrechte het lage WW-percentage toegepast in periode 1, 2, 3.”

Voorbeeld 2: “Einde dienstverband binnen twee maanden”

Om bij onze voorbeelden te blijven: er is alsnog hoge WW-premie voor de gehele periode van toepassing. U zult dan de lonen moeten herrekenen.

Het herrekenen van de lonen gaat via bovenin ‘Werkgever’, dan ‘Herrekenen’.

Kosten werkgever => maakt voor de bruto-nettoberekening niets uit
Voor de goede orde: het hele verhaal hoog of laag WW-tarief maakt voor de bruto-nettoberekening niets uit. De werkgever betaalt immers volledig de WW-premie. Voor de kosten werkgever maakt het toe te passen percentage dus wél een flink verschil.