Wet Arbeidsmarkt in balans (Wab) en Loon

1) WW-premie hoog of laag? De hoofdregel:

·      Tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad 'Aangifte'.

U kunt aanstippen Onbepaalde tijd of Bepaalde tijd (defaultwaarde Bepaalde tijd).

Loon salarissoftware Afbeelding:
tabblad ‘Aangifte’, Onbepaalde/ bepaalde tijd

Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Onbepaalde/ bepaalde tijd

·      Tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad ‘Werkschema’.

Bij de keuze voor ‘Onregelmatig’ en ‘Onregelmatig’ met een Min-maxcontract zal Loon automatisch de hoge WW-premie toepassen.


Afbeelding: tabblad ‘Werkschema’, Type

·      In Loon gaan wij er in beginsel van uit dat u voor werknemers met een vast dienstverband voor onbepaalde tijd aan het schriftelijkheidsvereiste heeft voldaan. Indien de afspraken niet of niet meer op papier staan, dan kunt u gebruikmaken van de ‘Bevestiging’, zie verderop onder ‘Alsnog schriftelijke bevestiging arbeidsovereenkomst voor lage WW-premie’.

Mocht er alsnog sprake zijn van een Mondelinge overeenkomst, dan kunt u het vinkje uitzetten bij Schriftelijke arbeidsovereenkomst, op tabblad 1 ‘Personalia’, subtabblad 'Aangifte':

Loon salarissoftware Afbeelding:
tabblad ‘Aangifte’, Schriftelijke arbeidsovereenkomst

Afbeelding: tabblad ‘Aangifte’, Schriftelijke arbeidsovereenkomst