Werkkostenregeling in Loon

Vrije ruimte in 2023 3,0 procent

De vrije ruimte bedraagt per 1 januari 2023 3,0% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2023 (net als in 2021 en 2022) een vrije ruimte van 1,18%. Vanaf 2024 veranderen de cijfers weer, zo is de verwachting. Zie de onderstaande tabel voor een overzicht van alle percentages in de periode 2022 -2024:

Voorbeeld vrije ruimte voor 2023
Een werkgever heeft een fiscale loonsom van € 2.500.000,-

Over de eerste € 400.000,- wordt gerekend met het percentage van 3,0%. Over het overige wordt gerekend met een percentage van 1,18%. De vrije ruimte van deze werkgever is in dit geval:

3,0% van € 400.000 = € 12.000,-
1,18% van € 2.100.000 = € 24.780,-

Totale vrije ruimte = € 36.780,-