Werkkostenregeling in Loon

Vrije ruimte in 2022 weer 1,7 procent

De vrije ruimte bedraagt per 1 januari 2022 weer 1,7% is voor de eerste € 400.000 van de fiscale loonsom. Boven de € 400.000 geldt in 2022 (net als in 2021) een vrije ruimte van 1,18%. Zie de onderstaande tabel voor een handig overzicht van alle percentages in de periode 2019 -2022:

Voorbeeld vrije ruimte voor 2022
Een werkgever heeft een fiscale loonsom van € 2.500.000,-

Over de eerste € 400.000,- wordt gerekend met het percentage van 1,7%. Over het overige wordt gerekend met een percentage van 1,18%. De vrije ruimte van deze werkgever is in dit geval:

1,7% van € 400.000 = € 6.800,-
1,18% van € 2.100.000 = € 24.780,-

Totale vrije ruimte = € 31.580,-