Werkkostenregeling in Loon

Import uit Loon 2014

Loon 2015 probeert u zo goed mogelijk voor te bereiden op de werkkostenregeling. Bij de import vanuit Loon 2014 gebeurt daarom onder andere het volgende:

• Loon toont op het importverslag in Loon vandaag een lijst met de toeslagen ‘Onbelast’ en
   de toeslagen ‘Nooit belast’, die beide automatisch zijn omgezet voor werkgevers die in
   Loon 2014 nog niet met de Werkkostenregeling werkten.

• Loon toont op het importverslag de geschatte vrije ruimte voor de Werkkostenregeling op basis
   van het vorig fiscaal jaarloon en dus niet meer op basis van het tabblad ‘Werkkostenregeling’ bij
   de werkgevergegevens.