Vrijwillige vergoeding premie Zorgverzekeringswet DGA (2019)

Geen verschil meer vanaf het premiemaximum

Het verschil tussen de bruto toeslag en het premiebedrag van de Zorgverzekeringswet zal er niet meer zijn zodra de maximum premiegrondslag voor de premie Zvw is bereikt. Die bedraagt in 2019 € 4.660,58 per maand, en € 4.302,07 per vierweken. Dan immers kan er sowieso niet méér worden vergoed dan het maximum bedrag, en zal de bruto toeslag 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' niet tot een hogere grondslag leiden, want die ís al bereikt.

De maximale 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' zal dan ook in 2019 altijd € 265,65 per maand bedragen. Want 5,70% van € 4.660,58 = € 265,65.

 Bij vierwekenlonen: 5,70% van € 4.302,07 = € 245,22.

Afbeelding: Loonberekening met Bruto toeslag, 'Vergoeding Zvw'

Conclusie: de bruto toeslag voor de 'Vrijwillige vergoeding Zvw-premie' kan nooit hoger zijn dan € 265,65 per maand. En € 245,22 per vierweken.