Voordeelregel. Vervallen per 2016!

Advies: gebruik bijzondere beloning

Ondanks de voordeelregel is ons advies dat u overwerk, vakantiegeld en dergelijke altijd verloont via een bijzondere beloning wegens eventuele afdrachtverminderingen, zoals de onderwijssubsidies BOL en de BBL (tot en met het jaar 2013).

Want zo loopt u niet het risico dat u uzelf een afdrachtvermindering uit handen slaat. Immers, als u bijvoorbeeld overwerk als een bruto (uur)toeslag verloont, dan stijgt ook het heffingsloon, en bestaat de kans dat u boven het zogeheten toetsloon uitkomt. Dan mist u de afdrachtvermindering, en dat kan u flink geld schelen.

NB Per 1 januari 2016 is de voordeelregel vervallen.