Vertaling beschikking fiscus Werkhervattingskas naar premies in Loon

Drie percentages voor uw bedrijf

U hebt eind december of begin januari de beschikking ‘Loonheffingen Gedifferentieerd premiepercentage Werkhervatingskas 201*’ van de fiscus gekregen. Die staat vol met getallen, fiscale termen en berekeningen.

Het voor Loon belangrijkste deel staat op de eerste pagina bij ‘Berekening van het gedifferentieerde premiepercentage Whk’. Daar staan namelijk de drie percentages die voor úw bedrijf gelden, en waar Loon dus mee moet rekenen.

De fiscus meldt op die plaats drie premies omschreven, die we voor u als volgt hebben vertaald naar de overeenkomstige premies in Loon:
- premiecomponent voor WGA-lasten vaste dienstbetrekkingen: *%. In Loon: WGA-vast.
- premiecomponent voor WGA-lasten flexibele dienstbetrekkingen: *%. In Loon: WGA-flex.
- premiecomponent voor ZW-lasten: *%.  In Loon: Ziektewet flex werkgever

In schema ziet het er zo uit (voorbeeldpercentages!):

Afbeelding: Beschikking fiscus, termen ‘vertaald’ naar premies in Loon