Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2022

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2022

Fiscaal maandloon van € 700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 8.400. Het standaardtarief is daarbij 37,07%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 4,54, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 32,53 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief is daarbij 37,07%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,46, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 8,61 bedraagt.

Bij fiscale jaarlonen (2022) boven de € 21.318 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.890. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 22.680. Het standaardtarief is daarbij 37,07%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 3,4 zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 40,47 bedraagt.