Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2021

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2021

Fiscaal maandloon van € 700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 8.400. Het standaardtarief is daarbij 37,10%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 4,58, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 32,52 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief is daarbij 37,10%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,77, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 8,33 bedraagt.

Bij fiscale jaarlonen (2021) boven de € 21.044 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.890. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 22.680. Het standaardtarief is daarbij 37,10 %. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 3,31 zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 40,41 bedraagt.