Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2020

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2020

Fiscaal maandloon van € 700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 8.400. Het standaardtarief is daarbij 37,35%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 2,81, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 34,54 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.612. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.344. Het standaardtarief is daarbij 37,35%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,81, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 8,54 bedraagt.

Bij fiscale jaarlonen (2020) boven de € 20.712 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.890. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 22.680. Het standaardtarief is daarbij 37,35 %. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 4,02 zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 41,37 bedraagt.