Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2017

Voorbeelden verrekeningspercentages loonheffingskorting, 2017

Fiscaal maandloon van € 542. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 6.504. Het standaardtarief is daarbij 36,55%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 1,77, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 34,78 bedraagt.

Fiscaal maandloon van € 1.520. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 18.240. Het standaardtarief is daarbij 36,55%. Echter het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt -/- 28,32, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 8,23 bedraagt.

Ter vergelijking een iets hoger fiscaal loon. Fiscaal maandloon van € 1.600. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 19.200. Het standaardtarief is daarbij eveneens 36,55%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt nu 0,0 %, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld nog steeds 36,55 bedraagt. Dit ondanks het kleine verschil in het fiscale loon.

Bij fiscale jaarlonen (2017) boven de € 19.982 is het verrekeningspercentage loonheffingskorting positief. Voorbeeld: Fiscaal maandloon van € 1.700. Maal 12 = fiscaal jaarloon van € 20.400. Het standaardtarief is daarbij 40,80%. Echter, het verrekeningspercentage loonheffingskorting bedraagt +/+ 4,79, zodat het werkelijke percentage voor de bijzondere beloning in dit voorbeeld 45,59 bedraagt.