Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2022

Overzicht verrekeningspercentages en grensbedragen 2022

Dit zijn de verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen voor het jaar 2022, rekening houdend met de verrekeningspercentages:

€ 8.779 tot  € 11.179 32,53%
Want  37,07% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 4,54% = 32,53%

€ 11.179 tot  € 20.701 8,61%
Want 37,07% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 28,46% = 8,61%

€ 20.701 tot  € 21.318 34,46%
Want  37,07% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 2,61% = 34,46%

€ 21.318 tot  € 36.650 40,47%
Want 37,07% +/+ verrekeningspercentage loonheffingskorting van 3,4% = 40,47%

€ 36.650 tot  € 69.399 48,94%
Want 37,07% +/+ verrekeningspercentage loonheffingskorting van 11,87%

€ 69.399 tot  € 118.095 55,36%
Want 49,50% +/+ verrekeningspercentage loonheffingskorting van 5,86%

Vanaf € 118.095 49,50%
Want 49,50% +/+ verrekeningspercentage loonheffingskorting van 0,0%