Verrekeningspercentages loonheffingskorting 2018

Overzicht verrekeningspercentages en grensbedragen 2018

Dit zijn de verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen voor het jaar 2018, rekening houdend met de verrekeningspercentages:

Van € 6.512 tot € 10.226: 34,79% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 1,76%

Van € 10.226 tot € 18.937: 8,49% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 28,06%

Van € 18.937 tot € 20.143: 36,55% = 36,55% -/- verrekeningspercentage loonheffingskorting van 0,00%

Van € 20.143 tot € 33.113: 45,53% = 40,85% +/+ verrekeningspercentage loonheffings-korting van 4,68%

Voor het volledige overzicht van de verrekeningspercentages loonheffingskorting en de grensbedragen 2018: zie onderstaand.

Loon salarissoftware Afbeelding: verrekeningspercentages
loonheffingskorting en grensbedragen 2018
Afbeelding: verrekeningspercentages loonheffingskorting en grensbedragen 2018