Verloningen nieuwe stijl

Bestaande lonen vervangen, en verrekenen in volgende loonperiode

Als u na de herziene (serie)berekening ‘F10:OK’ geeft dan toont Loon u een melding als deze:


Afbeelding: ‘Verloningen opslaan’, ‘Bestaande lonen vervangen?’

Het nieuwe, en belangrijke aspect is: ‘Verreken het verschil in een volgende loonperiode’. Deze optie staat standaard aangevinkt omdat een verrekening van de verschillen in een volgende periode het meest voor de hand ligt.

Als u echter niet wilt dat het verschil in een volgende loonperiode wordt verrekend, vink deze optie dan uit. In dat geval moet u zélf de netto loonverschillen verwerken. De netto verschillen moet u dan dus zélf bepalen en verwerken.

Wij gaan er evenwel vanuit dat u de gewijzigde lonen opslaat.