Vakantiegeldverloning 2022

Vakantiegeldverloningen opslaan

Zijn de verloningen in orde? Dan slaat u ze op door op 'OK' te drukken, en - let op - daarna te kiezen voor 'Ja'. Pas dan worden de vakantiegeldberekeningen opgeslagen. In ons voorbeeld als 5B: de vakantiegeldverloning gedraaid in de maand mei.