Vakantiegeldverloning 2023

Vakantiegeld is een Incidentele beloning

Zoals gezegd, de vakantiegeldbetaling is een zogeheten 'Incidentele beloning': een bijzondere beloning, of te wel een niet-vaste verloning. Ook een eenmalige bonus en overwerk zijn incidentele beloningen.

De hoogte van de loonheffing voor een incidentele beloning wordt bepaald via het (vorig) fiscaal jaarloon. Die vindt u op tabblad 2 bij de werknemer. Let erop dat het bedrag daar correct is ingevuld anders wordt er wellicht een verkeerd bedrag aan loonheffing ingehouden. Lees eventueel de helptekst bij het veldje (vorig) fiscaal jaarloon.