Vakantiegeldverloning 2021

Periodiek 8proc. opbouw vakantiegeldreservering

Iedere periode reserveert het Loon-pakket 8% van het brutoloon voor de vakantiegeldreser-vering. Eén maal per jaar vindt de betaling van die vakantiegeldreservering plaats, meestal in mei of juni.