Verloningen en fasenbepaling in de sector NBBU Uitzendbedrijven

In het kort

• Loon houdt automatisch bij hoeveel weken/maanden een uitzendkracht gewerkt heeft
• Loon kan daardoor ook automatisch de fase- en pensioenwekentelling van een werknemer
  bijhouden en aanpassen
• Hiermee is Loon gecertificeerd voor de NBBU
• Loon kan ook in de ‘toekomst kijken’ en aangeven wanneer de volgende fase begint
• Verloont u een uitzendkracht per vierweken, en heeft hij een week helemaal niet gewerkt?
  Leg dat dan vast via de ‘Agenda’. Die week blijft dan buiten het aantal gewerkte weken
• Wat voor verzuim of verlof u ook kiest, een week niet werken betekent een ‘gat’
• Verloont u een uitzendkracht per week, en heeft hij een week helemaal niet gewerkt? Via
  de 'Nihilverloning' blijft die week buiten het aantal gewerkte weken
• Na 26 weken aaneengesloten onderbreking zal Loon in fase 1 en 2 automatisch ‘herstarten’
  bij fase 1.
• Bij een werknemer die al in de plusregeling zit, zal Loon na een onderbreking van 26 weken
  automatisch terug gaan naar de basisregeling.