Pensioen-uurloon januari = grondslag pensioenpremies

3) Percentage eindejaarsuitkering 2018

Ook het percentage eindejaarsuitkering 2018 zal automatisch in het pensioen-uurloon worden meegenomen, en dus van invloed zijn op de hoogte van de pensioenpremie(s).

Alleen voor de sector 35 Zorg en Welzijn
Het percentage eindejaarsuitkering 2018 speelt (eventueel) alleen in de sector 35 Zorg en Welzijn. Echter met uitzondering van de groepen 35 Apothekers, 35 Huisartsen en 35 Tandheelkunde. Voor de risicogroep 35 Ziekenhuizen, 35 Geestelijke gezondheidszorg en 35 Gehandicaptenzorg wordt de eindejaarsuitkering wel opgenomen in de pensioen-grondslag, maar dan zonder vakantiereservering.

Percentage invoeren in Loon 2019
Het percentage eindejaarsuitkering 2018 kunt u bij de werkgever in Loon 2019 invoeren. Dat doet u via tabblad 2, 'Wijzig premies':

Afbeelding: Werkgever, Wijzig premies, Eindejaarsuitkering 2018

Loon 2019 heeft de 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' niet automatisch geïmporteerd uit Loon 2018. U moet dus na de import uit Loon 2018 het percentage 'Eindejaarsuitkering vorig jaar' zélf aanpassen in Loon 2019. Mits er in het jaar 2018 een eindejaarsuitkering betaald is, uiteraard.