Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Standaard reserveringspercentages (jaar 2018)

De standaard reserveringspercentages voor het jaar 2018 zijn als volgt:

Vakantiegeld werknemer                          :   8,00%
Reservering Kort Verzuim werknemer      :  0,60%

ABU:
Reservering Vrije Dagen werknemer        : 10,92%
Reservering Feestdagen werknemer        :  3,06%

NBBU:
Reservering Vrije Dagen werknemer        : 10,43%
Reservering Feestdagen werknemer        :  3,04%

Voor de vakantiewerker vindt – naast de vakantiegeldreservering - alleen een verlaagde reservering Vrije dagen (8,3%) plaats.

U ziet deze percentages terug bij de werkgever op tabblad 2, 'Wijzig premies':
Loon salarissoftware Afbeelding: Werkgever (ABU), Wijzig premies  Afbeelding: Werkgever (ABU), Wijzig premies