Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Reserveringen in de loonberekeningen

Loonstrook werknemer
Bij de verloning voor de werknemer vindt u de automatische opbouw van de genoemde reserveringen terug. Zie de rode omkadering, rechtsonderin:

Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen

• Naast de reserveringsbedragen worden de gereserveerde uren van deze periode getoond
• Als u de cumulatieven van de reserveringen (onder) in het scherm wilt zien, ga dan naar 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', 'Loonstrook voor scherm', 'Met cumulatieven'.

Kosten werkgever
• Het tabblad 'Kosten werkgever' laat de getallen zien wat betreft de reserveringsopbouw aan de kostenkant. In ons voorbeeld totaal € 578,68:

Afbeelding: Loonberekening, Opbouw reserveringen, Kosten werkgever

Deze bedragen zijn uiteraard hoger dan bij de werknemer want de kosten van de werkgever gaan over het bruto plus de premies.