Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

Overuren in Loon 2019. In het kort

U zag op de loonstrook van de werknemer, en bij de 'Kosten werkgever' tevens de zogeheten 'Overwerkuren' staan. Dat is nieuw per 2017 en heeft te maken met het volgende:

• De fiscus en het UWV willen het precieze aantal 'verloonde uren' weten
• Zij ontvangen die via de loonaangifte, die weer is gebaseerd op de loonstroken
• Zowel meeruren als overwerkuren zijn voor de fiscus en het UWV 'verloonde uren'
Ook bij de uitbetaling van de reserveringen vrije dagen, feestdagen en kort verzuim
  worden in Loon 2019 verloonde uren (overuren) aangemaakt

• Loon zorgt hier allemaal automatisch voor. Zowel in de loonberekeningen als in de
  loonaangifte. U hebt er dus verder geen omkijken naar.

Meer info over deze materie vindt u hier:
https://www.loon.nl/handleiding/Overwerk_vanaf_2018.pdf