Reserveringen in Uitzendbedrijven ABU en NBBU I en II

In het kort

• De reserveringen voor het verzuim zijn in de Uitzendbranche verdeeld naar vakantiegeld,
  vrije dagen, kort verzuim en feestdagen.
• Er vindt dus een gescheiden reserveringsopbouw per soort verzuim plaats.
• Op de loonstrook staan de reserveringsbedragen per verzuimsoort vermeld.
• De betaling van de reserveringen bij verzuim, verloopt via de reguliere toeslag ‘Uitbetaling
  uren uit reservering’
• De betaling van het restant van de reserveringen verloopt via de looncomponent
  (incidentele beloning) 'Uitbetaling reserveringen'. Die kunt u samen en tegelijk draaien met
  de reguliere verloning.
• Deze situatie sluit aan bij de Uitzend-cao van ABU en NBBU.
• Wilt u geen geld reserveren voor verzuimen, maar het loon doorbetalen bij verzuim? Zet de
  percentages dan op nul via de werkgever, tabblad 2.
• Wilt u de verzuimbedragen iedere week/periode uitbetalen (indien toegestaan volgens de
  cao)? Gaat u dan in het werknemersscherm naar tabblad 3 Overige, subtabblad
  Reserveringen. Bij de diverse reserveringen kunt u een vinkje zetten bij 'Betaal deze
  reservering meteen uit'.