Transitievergoeding

Soms geen premie Zvw bij opvolgend dienstverband

Als bij een voorgaand dienstverband reeds de maximum premiegrondslag is overschreden dan wordt er geen premie Zorgverzekeringswet meer verrekend in het huidige (= opvolgende) dienstverband.

Loon houdt dus ook bij meerdere, opeenvolgende dienstverbanden in de gaten of er cumulatief een overschrijding van de premiegrondslag plaatsvindt.
- Is er cumulatief nog ruimte tot het maximum? Dan wel premie ZvW.
- Is er cumulatief geen ruimte meer tot het maximum? Dan geen premie ZvW meer.