'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018

Wettekst artikel 6 WML

Op grond van artikel 6 WML is vakantietoeslag verschuldigd over het loon, waaronder onder meer wordt verstaan: "Onregelmatigheidstoeslagen, loon over reisuren, bereikbaarheidstoeslagen, loon over verschoven uren, zondagstoeslagen en dergelijke behoren tot het loon waarover (wel) vakantiegeld is verschuldigd." En dát zijn de toeslagen aanwezig in Loon. Derhalve daarover de wettelijk verplichte vakantietoeslag per 2018.

NB Indien het loon het drievoud van het minimumloon overschrijdt, dan hoeft over het meerdere (meer dan 3x WML) geen vakantiebijslag opgebouwd te worden.