'Bruto toeslagen' 2017 versus 2018

Situatieschets Bruto toeslagen

In 2018 is er in vergelijking met 2017 het e.e.a. veranderd in het toeslagenscherm. Zo is de toeslag 'Bruto' per 2018 gewijzigd qua werking. Dat wordt feitelijk een 'Bruto met vakantietoeslag'. Dus over de toeslag 'Bruto' wordt vanaf 2018 ook vakantiereservering opgebouwd. Dit heeft te maken met artikel 6 Wettelijk Minimumloon (WML).