We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Toelichting Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware B.V.

Wat houdt de AVG in?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De verordening behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen, en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De sleutelbegrippen in de AVG zijn privacy en persoonsgegevens.

Uiteraard heeft de AVG de volle aandacht van Loon Salarissoftware B.V..