We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Toelichting Verwerkersovereenkomst Loon Salarissoftware B.V.

Data-lek


Wat is een data-lek volgens de AVG? Er is sprake van een datalek als er een inbreuk plaatsvindt op de beveiliging van persoonsgegevens. Dat is bijvoorbeeld het geval wanneer onbedoeld toegang wordt geboden tot persoonsgegevens.

Als er inderdaad sprake is van een data-lek bij Loon Salarissoftware B.V. dan zullen we u dit melden. Daarbij geven we ook aan:
• Wat de oorzaak is van het beveiligingsincident/datalek;
• Wat de mogelijke gevolgen zijn van het beveiligingsincident/datalek;
• En op welke manier door ons maatregelen zullen worden genomen om deze gevolgen te beperken.

Een en ander geldt ook als er sprake is van een data-lek bij een door ons ingeschakelde derde partij (sub-verwerker).