Snel aan de slag met Loon 2022 (op proef)

14: Stroken, overzichten en back-ups op het web: mijn.loondossier.nl

• Administratiekantoren, werkgevers en werknemers kunnen gebruikmaken van de website
  mijn.loondossier.nl
• U kunt alle overzichten, zoals de loonstroken, jaaropgaven, journaals e.d. vanuit Loon op
  mijn.loondossier.nl plaatsen
• En u kunt ook back-ups van Loon naar mijn.loondossier.nl wegschrijven
• Verder kunnen u en uw werknemers zélf bestanden naar mijn.loondossier.nl uploaden, dus
  buiten Loon om.

Meer info: https://www.loon.nl/Handleiding/Mijnloondossier_algemeen.pdf