Snel aan de slag met Loon 2020

12: Aangifte loonheffingen


U kunt nu uw eerste aangifte loonheffingen via Loon gaan versturen. Loon Vandaag helpt u ook daarbij door de aangifte als taak weer te geven. Markeer de taak 'Loonaangifte periode *** indienen', en klik op 'Start taak'. Dit scherm verschijnt:Na 'OK' controleert Loon of er fouten of ontbrekende gegevens zijn. Als er geen fouten zijn dan verschijnt het overzicht met de zogeheten collectieve gegevens (werkgever en totalen) en de nominatieve gegevens (per werknemer). De omschrijvingen zijn zoals die door de fiscus worden gehanteerd. De bijbehorende bedragen ziet u eveneens staan:Bijna boven in het overzicht ziet u het 'Totaal te betalen' bedrag staan. Dat bedrag maakt u over aan de fiscus. Loon helpt u daarbij met deze tekst: "Het verschuldigde bedrag dient uiterlijk op 28-02-2020 bijgeschreven te zijn op IBAN NL86 INGB 0002445588 ten name van Belastingdienst te Apeldoorn onder vermelding van betalingskenmerk 1131 4590 7670 1010." (in ons voorbeeld).

Insturen
Als de gegevens juist zijn, klikt u op 'OK' en belandt u in dit scherm:Loon meldt dat u de aangifte loonheffingen altijd in kunt sturen. Want als er nog een aanvulling of correctie moet komen dan kunt u gewoon een nieuwe aangifte insturen, tot het einde van de aangiftetermijn. Of een correctie in de volgende aangifte, na de aangiftetermijn:Met 'Verstuur' zendt u de aangifte loonheffingen via het internet naar de Belastingdienst.

Aangifte nog niet voltooid!
Na het versturen van de aangifte loonheffingen volgt de melding dat de aangifte is verstuurd, maar nog niet voltooid. Er moeten namelijk nog zogeheten responsberichten van de Belastingdienst volgen. Loon helpt u daarbij want de volgende keer dat u Loon opstart, zal het pakket automatisch checken of de responsberichten er zijn, en die voor u naar binnen halen. Pas dan is de loonaangifte voor een periode helemaal afgerond.

U kunt ook zelf al checken of er responsberichten van de fiscus zijn door vanuit Loon Vandaag op 'Controleer postbus' te klikken (rechtsonder in Loon Vandaag).

Nadere uitleg loonaangifte: https://www.loon.nl/Handleiding/DigitaleAangifteMetLoon.pdf