Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven

Pensioen uitzendkrachten Stipp

Uitzendkrachten vallen onder de pensioenregeling van Stichting Pensioenfonds voor Personeelsdiensten (Stipp). U kunt aanleveren via Loon.

In te vullen gegevens voordat u de periodieke opgave kunt verrichten:
- Werkgeversscherm tabblad 9 Pensioen, bij Stipp: het aansluitnummer van de werkgever.
- Werknemersscherm tabblad 1 Personalia, subtabblad Adres: het e-mailadres van de werknemer moet ingevuld zijn. Ook dient het IBAN ingevuld te zijn op subtabblad Rekeningen.

Bij het draaien van de pensioenopgave – via LoonVandaag, start taak Periodieke opgave Stipp - zult u in het overzichtsscherm eenmalig nog wat basisgegevens moeten invullen (met name contactgegevens). Loon bewaart deze voor een volgende opgave.

De pensioenopgave aan Stipp dient altijd maandelijks te gebeuren, ook al verloont u weeklonen of vierwekenlonen.