Aandachtspunten sector 52 Uitzendbedrijven

Detachering

In de detachering hebben de werknemers geen fasetelling. Wel vallen de werknemers onder de pensioenregeling van Stipp. Wanneer u een werknemer indeelt in de risicogroep 52 Detachering, verschijnt er automatisch een apart tabblad 'Stipp'. Hierop kunt u terugzien hoe de wekentelling verloopt en onder welke regeling de werknemer valt.