Aandachtspunten sector 35 Zorg en Welzijn

Overige sectorspecifieke zaken

-        Voor de premieberekening wordt in deze sector (m.u.v. Apothekers) gerekend met een grondslag. Loon bepaalt deze grondslag aan de hand van de eerste verloning. Meer informatie over de grondslagen leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf.

-        Onregelmatigheidstoeslag:

· De Deeltijdfactor wordt bepaald aan de hand van de Normuren. Deze normuren zijn gebaseerd op de cao en zijn een ‘hard’ gegeven.

· Extra gewerkte uren worden ook meegenomen in de deeltijdfactor: U kunt de standaarduren ophogen in de verloning, overwerk verlonen of u voegt een bruto toeslagtype 'Onregelmatigheidstoeslag' toe.

· Het surplus-bedrag (boven voltijd) moet mee in de telling voor de onregelmatigheidstoeslagen

· De surplus-uren (boven voltijd) moeten mee in de Deeltijdfactor

Loon regelt dit automatisch voor u wanneer u overwerk verloont, de uren ophoogt of de onregelmatigheidstoeslag gebruikt.

-        Bij de pensioenberekening dient ook rekening gehouden te worden met een structurele eindejaarsuitkering. Dit wordt dan vastgesteld op basis van het voorgaande jaar. Indien van toepassing, gaat u dan in het werkgeversscherm naar tabblad 2 'Premies', knop 'Wijzig premies'. Vul bij '% Eindejaarsuitkering vorig jaar' het desbetreffende percentage in. 'Bewaar', 'OK'. Voor de reservering voor het huidige jaar vult u het percentage in bij '% Eindejaarsreservering'.

-        Bij een aantal cao’s is sprake van een minimum vakantiebijslag. Gaat u naar het werkgeversscherm tabblad 2 'Premies', knop 'Wijzig premies'. Vul bij '€ Minimum vakantiebijslag per jaar' het jaarbedrag in.

-        Specifiek voor de cao Sociaal werk, Welzijn & Maatschappelijke dienstverlening is er ook nog sprake van een loopbaanbudget en een individueel keuzebudget. Bij keuze voor deze groep worden deze componenten automatisch gereserveerd.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.