We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 32 Goederenvervoer

Overige sectorspecifieke zaken

- Voor de premieberekening wordt in deze sector gerekend met de januarigrondslag. Loon bepaalt deze grondslag aan de hand van de eerste verloning. Meer informatie over de grondslagen leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf.

- Overwerk (boven fulltime)  is pensioengevend in het volgende loonjaar. U kunt hiertoe het overzicht ‘Overzicht’ draaien na het afronden van de laatste verloning en kunt dit invullen in het werknemersscherm tabblad 2 'Loon'. In het veld 'Variabel deel per jaar' kunt u dit verwerken.

- Overwerk tot fulltime is wel pensioengevend.  Als er meer dan 100% wordt doorbetaald, dan wordt het gedeelte boven de 100% meegenomen als variabel deel volgend jaar. Loon berekent dus pensioen over het 100% deel voor het huidige loonjaar.

- In deze sector is het Persoonlijk Keuzebudget (PKB) van toepassing. Hoe u dit kunt vastleggen kunt u nalezen in https://www.loon.nl/Handleiding/Goederenvervoer_PKB.pdf.

- Bij de opname van een vakantiedag is er sprake van doorbetaling van loon. Deze doorbetaling van loon dient gelijk te zijn aan het loon wat de werknemer zou krijgen wanneer hij aan het werk zou zijn.

De vaste toeslagen worden automatisch aan de verloning toegevoegd; de vaste toeslag staat ingegeven in het werknemersscherm. Bij de verloning wordt het reguliere loon plus de ploegentoeslag gewoon doorbetaald.

Voor wat betreft de overuren kunt u voor de verloning van het huidige loonjaar terugkijken naar het voorgaande loonjaar, waarbij u gebruik kunt maken van het overzicht ‘Overwerk’.

- Mocht de werkgever maandlonen hanteren: de cao hanteert functielonen op basis van 173,92 loonuren per maand. Loon werkt met 173,33 uur.
In Loon zou u dat voor het pensioen op de volgende manier kunnen inregelen: reken het loon uit met het CAO uurloon maal 173,92 uur en het uurloon in Loon maal 173,33.

Het verschil van beide uitkomsten wordt opgegeven in op tabblad 2 'Loon'. In het veld 'Variabel deel per jaar'.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.