Aandachtspunten sector 32 Goederenvervoer

Overige sectorspecifieke zaken

-       Voor de premieberekening wordt in deze sector gerekend met een grondslag. Loon bepaalt deze grondslag aan de hand van de eerste verloning. Meer informatie over de grondslagen leest u in https://www.loon.nl/handleiding/Pensioenpremie_toeslag.pdf.

-       Overwerk (boven fulltime)  is pensioengevend in het volgende jaar. U berekent dus het overwerk van het voorgaande jaar en kunt dit invullen in het werknemersscherm tabblad 2 'Loon'. In het veld 'Variabel deel per jaar' kunt u dit verwerken.

-       Overwerk tot fulltime is wel pensioengevend.  Als er meer dan 100% wordt doorbetaald, dan wordt het gedeelte boven de 100% meegenomen als variabel deel volgend jaar. Loon berekent dus pensioen over het 100% deel voor het huidige loonjaar.

-       Per 2018 is een Persoonlijk Keuzebudget (PKB) ingevoerd voor deze sector. Hoe u dit kunt vastleggen kunt u nalezen in https://www.loon.nl/Handleiding/Goederenvervoer_PKB.pdf.

-       Bij de opname van een vakantiedag is er sprake van doorbetaling van loon. Deze doorbetaling van loon dient gelijk te zijn aan het loon wat de werknemer zou krijgen wanneer hij aan het werk zou zijn.

De vaste toeslagen worden automatisch aan de verloning toegevoegd; de vaste toeslag staat ingegeven in het werknemersscherm. Bij de verloning wordt het reguliere loon plus de ploegentoeslag gewoon doorbetaald.

Voor wat betreft de overuren kunt u voor de verloning 2020 terugkijken naar jaar 2019. In Loon 2019 kunt u het overzicht Overwerk maken.

-       Mocht de werkgever maandlonen hanteren: de cao hanteert functielonen op basis van 174 loonuren per maand. Loon werkt met 173,33 uur.
In Loon zou u dat voor het pensioen op de volgende manier kunnen inregelen: reken het loon uit met het CAO uurloon maal 174 uur en het uurloon in Loon maal 173,33.

Het verschil van beide uitkomsten wordt opgegeven in op tabblad 2 'Loon'. In het veld 'Variabel deel per jaar'.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.