We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 03 UTA Bouwbedrijf

Overige sectorspecifieke zaken 03 UTA


UTA Bouwbedrijf:

- Het Individueel budget : Tot en met het jaar 2015 kende de sector 03 UTA Bouw een vakantiegeldvergoeding van 8% Maar per 2016 is die vervangen door het zogeheten Individueel budget. Het Individueel budget bestaat uit:


· Vakantietoeslag (8,00%)

· 13 vrije dagen (5 bovenwettelijke dagen, 5 roostervrije dagen en 3 dagen kort verzuim)

· Duurzame Inzetbaarheid: Dit deelfonds bestaat uit: Levensloopbijdrage van 1,50% en Budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen van 0,30%. Loon berekent dit automatisch.

Het totaal aan Individueel budget wordt in principe iedere periode (dus direct) uitgekeerd.

Werknemersscherm tabblad 2 'Loon', subtabblad 'Sparen'. Vink daar de optie 'Werknemer neemt deel aan tijdsparen' aan. Bij 'Methode' een keuze maken voor 'Geheel uitkeren'.

Alle drie de componenten worden nu naar de rekening van de werknemer gestort. Dus het component vakantiegeld, de vrije dagen en de Duurzame Inzetbaarheid.

Indien de keuze is om het vakantiegeld alsnog te reserveren, dan kunt u in het werknemersscherm gaan naar tabblad 2 'Loon', subtabblad 'Uitzonderingen', knop 'Wijzig premies'. Zet daar de 8% 'Vakantiegeld' op 0%, dan treedt de reservering van 8,4% automatisch in werking (dit is nodig om ook de reservering over de vakantiedagen uit het individuele budget mee te nemen). U kunt dan in mei de vakantiegeldreservering uitkeren.

De afdracht op het rekeningnummer van de werknemer kunt u op de loonstrook tonen door links onderin te gaan naar 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 2 'Overzichten'. Vinkje aan bij 'Betalingen spaarregelingen op loonstrook'.

- BBL-er: Per 1 augustus 2018 dient voor de BBL-er het Individueel budget Duurzame inzetbaarheid in het brutoloon opgenomen te worden. U kunt dit in Loon bewerkstelligen door in het werknemersscherm te gaan naar tabblad 3 ‘Overige’ en zet een vinkje bij ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’.

- Verlofregeling 55+ : Werknemersscherm op tabblad 3 'Overige' te selecteren. Premie-afdracht blijft gelijk wanneer de 55+ werknemer 4 dagen gaat werken.

UTA Hellende daken:

- Alleen werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversorganisaties Het Hellende Dak (HHD), de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers, vallen onder deze subrisicogroep. Als een werkgever niet is aangesloten bij een van bovengenoemde partijen moeten de werknemers verloond worden in de 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf.

- Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Afwerkbedrijven (UTA) in de Bouw:

- Individueel keuzebudget niet van toepassing.


Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.