Aandachtspunten sector 03 UTA Bouwbedrijf

Overige sectorspecifieke zaken 03 UTA

-       Losse werknemer: zie werknemersscherm, tabblad Functie. Standaard zet u dit vinkje aan voor het toepassen van het hoge sectorfondspercentage. Alleen bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten van langer dan een jaar (niet zijnde een onregelmatig parttimer) hoeft dit niet.

UTA Bouwbedrijf:

-       Het Individueel budget: Tot en met het jaar 2015 kende de sector 03 UTA Bouw een vakantiegeldvergoeding van 8% Maar per 2016 is die vervangen door het zogeheten Individueel budget. Het Individueel budget bestaat uit:

· Vakantietoeslag (8,00%)

· 13 vrije dagen (5 ATV dagen, 5 boven wettelijke dagen en 3 dagen kort verzuim)

· Duurzame Inzetbaarheid: Dit deelfonds bestaat uit: Levensloopbijdrage van 1,50% en Budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen van 0,30%. Loon berekent dit automatisch.

Het totaal aan Individueel budget wordt in principe iedere periode (dus direct) uitgekeerd.

Werknemersscherm tabblad 2 Loon, subtabblad Sparen. Vink daar de optie ‘Werknemer neemt deel aan tijdsparen’ aan. Bij Methode een keuze maken voor ‘Geheel uitkeren’.

Alle  drie de componenten worden nu naar de rekening van de werknemer gestort. Dus het component vakantiegeld, de vrije dagen en de Duurzame Inzetbaarheid.

Indien de keuze is om het vakantiegeld alsnog te reserveren, dan kunt u in het werknemersscherm gaan naar tabblad 2 Loon, subtabblad Uitzonderingen, knop Wijzig premies. Zet daar de 8% Vakantiegeld op 0%, dan treedt de reservering van 8,4% automatisch in werking (dit is nodig om ook de reservering over de vakantiedagen uit het individuele budget mee te nemen). U kunt dan in mei de vakantiegeldreservering uitkeren.

De afdracht op het rekeningnummer van de werknemer kunt u op de loonstrook tonen door links onderin te gaan naar Opties, Werkgeversinstellingen, tabblad 2 Overzichten. Vinkje aan bij Betalingen spaarregelingen op loonstrook.

-       Verlofregeling 55+: Werknemersscherm op tabblad 3 Overige te selecteren. Premie-afdracht blijft gelijk wanneer de 55+ werknemer 4 dagen gaat werken.

UTA Hellende daken:

-       Alleen werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversorganisaties Het Hellende Dak (HHD), de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers, vallen onder deze subrisicogroep. Als een werkgever niet is aangesloten bij een van bovengenoemde partijen moeten de werknemers verloond worden in de 03 UTA-personeel in het bouwbedrijf.

-       Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Afwerkbedrijven (UTA) in de Bouw:

-       Werkgevers in de Afbouw moeten aanleveren aan pensioenuitvoerder APG. Vult u in het werkgeverscherm op tabblad 9 Pensioen het aansluitnummer in bij APG t.b.v. Schilders en Stukadoors. U kunt in LoonVandaag de taak Periodieke opgave APG (Afbouw/Timmer/Bitumen/Mortel/Steen) starten.

-       Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.