We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Aandachtspunten sector 03 Bouw

Overige sectorspecifieke zaken 03 Bouw

Bouwbedrijf:

- Het Individueel budget : Het Individueel budget bestaat uit:

  • Vakantietoeslag (8,00%)
  • 18 vrije dagen (5 bovenwettelijke dagen, 10 roostervrije dagen en 3 dagen kort verzuim)
  • Duurzame Inzetbaarheid: Dit deelfonds bestaat uit: Vervallen scholingsdagen van 0,86%, levensloopbijdrage van 1,50% en budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen van 1,04%. Loon berekent dit automatisch.

- Het Individueel budget wordt (deels) overgemaakt aan het Tijdspaarfonds .

Werknemersscherm tabblad 2 Loon, subtabblad 'Sparen'. Bij 'Methode' een keuze maken voor 'Geheel sparen' of '55% sparen, 45% uitkeren'. Vul het 'Registratienummer' van de werknemer in.

- BBL-er: Per 1 augustus 2018 dient voor de BBL-er het Individueel budget Duurzame inzetbaarheid in het brutoloon opgenomen te worden. U kunt dit in Loon bewerkstelligen door in het werknemersscherm te gaan naar tabblad 3 ‘Overige’ en zet een vinkje bij ‘Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)’.

De afdracht aan het Tijdspaarfonds van deze regelingen kunt u op de loonstrook tonen door links onderin te gaan naar 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 2 'Overzichten'. Vinkje aan bij 'Betalingen spaarregelingen op loonstrook'.

- Vakantiekracht : In het werknemersscherm naar tabblad 3  'Overige'. Selecteer bij het uitklapscherm 'Vakantiekracht/55+' de 'Vakantiekracht'. De bedrijfstakafhankelijke regelingen (BTER)-regelingen worden dan niet toegepast.

- Verlofregeling 55+/ koopdagen : Ook op tabblad 3 'Overige' te selecteren. Premie-afdracht blijft gelijk wanneer de 55+ werknemer 4 dagen gaat werken.

Hellende daken:

- Alleen werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversorganisaties Het Hellende Dak (HHD), de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers, vallen onder deze subrisicogroep. Als een werkgever niet is aangesloten bij een van bovengenoemde partijen moeten de werknemers verloond worden in de 03 Bouwbedrijf.

- Tijdsparen en Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Afwerkbedrijven in de Bouw:

- Tijdsparen en Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.