Aandachtspunten sector 03 Bouw

Overige sectorspecifieke zaken 03 Bouw

-        Losse werknemer: zie werknemersscherm, tabblad 'Functie'. Standaard zet u dit vinkje aan voor het toepassen van het hoge sectorfondspercentage. Alleen bij schriftelijke arbeidsovereenkomsten van ten minste één jaar hoeft dit niet.

Bouwbedrijf:

- Het Individueel budget: Het Individueel budget bestaat uit:

  • Vakantietoeslag (8,00%)
  • 18 vrije dagen (5 ATV dagen, 10 bovenwettelijke dagen en 3 dagen kort verzuim)
  • Duurzame Inzetbaarheid: Dit deelfonds bestaat uit: Vervallen scholingsdagen van 0,86%, levensloopbijdrage van 1,50% en budget afbouw seniorendagen en vermindering cao-fondsen van 1,04%. Loon berekent dit automatisch.

-        Het Individueel budget wordt (deels) overgemaakt aan het Tijdspaarfonds.

Werknemersscherm tabblad 2 Loon, subtabblad 'Sparen'. Bij 'Methode' een keuze maken voor 'Geheel sparen' of '55% sparen, 45% uitkeren'. Vul het 'Registratienummer' van de werknemer in.

De afdracht aan het Tijdspaarfonds van deze regelingen kunt u op de loonstrook tonen door links onderin te gaan naar 'Opties', 'Werkgeversinstellingen', tabblad 2 'Overzichten'. Vinkje aan bij 'Betalingen spaarregelingen op loonstrook'.

-        Vakantiekracht: In het werknemersscherm naar tabblad 3  'Overige'. Selecteer bij het uitklapscherm 'Vakantiekracht/55+' de 'Vakantiekracht'. De bedrijfstakafhankelijke regelingen (BTER)-regelingen worden dan niet toegepast.

-        Verlofregeling 55+/ koopdagen: Ook op tabblad 3 'Overige' te selecteren. Premie-afdracht blijft gelijk wanneer de 55+ werknemer 4 dagen gaat werken.

Hellende daken:

-        Alleen werkgevers die lid zijn van een van de werkgeversorganisaties Het Hellende Dak (HHD), de Vakfederatie Rietdekkers en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers, vallen onder deze subrisicogroep. Als een werkgever niet is aangesloten bij een van bovengenoemde partijen moeten de werknemers verloond worden in de 03 Bouwbedrijf.

-        Tijdsparen en Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Afwerkbedrijven in de Bouw:

-        Werkgevers in de Afbouw moeten aanleveren aan pensioenuitvoerder PGGM. Vult u in het werkgeverscherm op tabblad 9 'Pensioen' het aansluitnummer in bij PGGM t.b.v. Schilders en Stukadoors. U kunt in 'LoonVandaag' de taak 'Periodieke opgave PGGM (Stukadoors en Afbouw) ' starten.

-        Tijdsparen en Individueel keuzebudget niet van toepassing.

Voor meer informatie: klik eerst in het betreffende veld op het scherm, en dan op de F1-knop van uw toetsenbord.