Resultaten van verlonen

Loonstroken afdrukken en specificatie incidentele beloning

Als u via 'Loon Vandaag' op 'Loonstroken' klikt dan kunt u de (reeds gedraaide) loonstroken oproepen, de specificatie van een incidentele beloning opvragen, en de stroken afdrukken voor de geselecteerde werknemers.

Als u de loonstroken oproept via 'Overzichten', 'Loonoverzichten',  'Loonstroken' dan ziet u per 2018 een gewijzigd scherm. Links 2018, rechts 2017:

Loon salarissoftware Afbeelding:
Overzicht 'Loonstroken', 2018 versus 2017

Afbeelding: Overzicht 'Loonstroken', 2018 versus 2017


In Loon 2017 kun (moest) u nog de 'Bijzondere beloning(en)' apart aanvinken voor de A- en B-stroken. U kon daarbij tevens kiezen voor de 'Combi-loonstrook'. Dat alles hoeft in 2018 niet meer want per 2018 wordt altijd de volledige strook getoond, dus inclusief de eventuele incidentele beloning.

U kunt met de optie '…incl. specificaties' voor elke 'Incidentele beloning' wel de nadere specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Nadere uitleg vindt u onderstaand bij 'Inclusief specificaties'.


U kunt er in Loon 2018 gelijk voor kiezen alle stroken (loonstrook, kosten werkgever en de grondslagen) te draaien, en eventueel te versturen. Maar per onderdeel kan ook. Vink uw keuze(s) simpelweg aan.

Nog een handige nieuwe optie is dat u kunt kiezen voor 'Alleen loonberekening voor afdrukken op voorbedrukt papier'. Dan verschijnt alleen de loonberekening, met de lay-out van de voorbedrukte loonstrook. Die print u vervolgens op het voorbedrukte papier:

Afbeelding: Voorbedrukte loonstroken afdrukken (hard copy)

Inclusief specificaties

U kunt voor elke 'Incidentele beloning' een specificatie oproepen. Dus een apart getoonde strook voor het vakantiegeld, de bonus, provisie, et cetera. Daarin ziet u o.a. wat er netto van het bruto resteert, en hoeveel loonheffing er is betaald.

U roept de specificatie op in dit huidige scherm, waar u de opties 'Loonstroken' en '… incl. specificaties' aanvinkt:

Loon salarissoftware Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl.
specificaties'
Afbeelding: 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Na 'OK' ziet u nog steeds de combi-strook (regulier en incidenteel samen), en de reguliere strook, maar u ziet nu ook de specificatie van de incidentele beloning. In ons voorbeeld gaat het om de uitbetaling van de vakantiegeldreservering:

Loon salarissoftware Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken'
en '… incl. specificaties'
Afbeelding: Resultaat 'Loonstroken' en '… incl. specificaties'

Let op: de specificatie kan alleen worden getoond via 'Overzichten', en dus niet direct bij het verlonen zelf.

Nog een aandachtspunt: voor 'overwerk' is geen nadere specificatie mogelijk. Overwerk wordt sinds 2018 immers altijd samengevoegd met het reguliere salaris.