Reserveringen, kosten werkgever

Uitbetaling reserveringen

Bij de daadwerkelijke uitbetaling zal er nooit een verschil zitten tussen het gereserveerde bedrag en het echte bedrag.

Onderstaand de uitbetaling (vrijval) van de reservering vakantiegeld, waarbij er door berekeningsmethode in Loon (vrijwel) geen verschil is met de begrote kosten:

Afbeelding: Bijzondere beloning, Uitbetaling vakantiegeld, Kosten werkgever


En nog een voorbeeld van de uitbetaling (vrijval) van de Eindejaarsreservering. Ook die zal met de berekeningsmethode in Loon geen verschillen kennen tussen de gereserveerde kosten en de daadwerkelijke kosten:

Afbeelding: Bijzondere beloning, Uitbetaling eindejaarsreservering, Kosten werkgever