We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Reserveringen, kosten werkgever

Reserveringsmethode

De kosten werkgever van de reserveringen zijn altijd precies correct. Want de reserveringen in Loon zijn gebaseerd op de daadwerkelijke kosten en niet berekend aan de hand van een vast percentage.

Ter vergelijking: Bij een methode waarbij gerekend wordt met een vast percentage zou er bij de uitbetaling (vrijval) van de reservering vaak een verschil zitten tussen de begrote kosten en de echte kosten, doordat de daadwerkelijke vrijval op voorhand zelden helemaal precies valt vast te stellen.

Met de rekenwijze van Loon wordt er bij iedere verloning gekeken naar wat de kosten zouden zijn als er ‘nu’ wordt uitbetaald. Loon rekent cumulatief met deze manier van reserveren. Dat betekent dat Loon ook terugkijkt naar de eerdere verloningen. Die daadwerkelijke kosten telt Loon bij elkaar op bij de uitbetaling (vrijval).

Het reserveringsbedrag bij de eerste verloning van een loonjaar kan ook afwijken, ook al zijn er geen eerdere verloningen. In het voorgaande loonjaar waren andere premies en premiebedragen van toepassing dan in het nieuwe loonjaar. Die wisselen immers ieder jaar. Dat kan ertoe leiden dat er bij de eerste verloning een correctie plaatsvindt op het geïmporteerde reserveringsbedrag.


Het gevolg van de reserveringsmethode in Loon is dat u het percentage reservering aandeel werkgever niet zelf hoeft in te vullen bij de werkgever, op tabblad 2, Premies. Vanzelfsprekend moet u nog wel het percentage reservering voor de werknemer invullen.