We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Privacy statement Loon Salarissoftware B.V.

Wijzigingen voorbehouden. Nog vragen?


Loon Salarissoftware B.V. behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacy verklaring. Wij raden u dan ook aan deze verklaring regelmatig te raadplegen, zodat u altijd van de inhoud op de hoogte bent. 

Vanzelfsprekend helpen we u graag als u nog vragen hebt over ons cookie-beleid. Ga naar het Loon Portaal, en kies voor ‘Vraag’. De weg wijst zich daarna vanzelf.