We willen graag gebruikmaken van cookies.

  Cookie-instellingen

Privacy statement Loon Salarissoftware B.V.

Vanaf 25 mei 2018: de AVG

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De AVG is ook bekend onder de Engelse naam General Data Protection Regulation (GDPR). De verordening behelst in grote lijnen een verbetering van de privacyrechten van personen en meer verantwoordelijkheden voor organisaties. De sleutelbegrippen in de AVG zijn privacy en persoonsgegevens.

Uiteraard heeft de AVG de volle aandacht van Loon Salarissoftware B.V.. Uw privacy is erg belangrijk voor ons. We gaan dan ook zorgvuldig met uw gegevens om en behandelen deze conform de AVG. Dat betekent dat we uw gegevens uitsluitend gebruiken om onze dienstverlening aan u goed te laten verlopen en nooit informatie over u verstrekken aan derden.

Loon Salarissoftware B.V. voldoet met ingang van 25 mei 2018 aan de nieuwe AVG-wet.