Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

tot en met 2017

Via ‘Overzichten’, ‘Boekhouding’, ‘Premiekorting’ kunt u een handig overzicht oproepen van de diverse premiekortingen. In dat overzicht ziet u ook de daadwerkelijke premiebedragen staan, de premiekorting in de loonaangifte, en het eventuele niet-verrekende deel van de premiekorting bij een lager bedrag aan te betalen premies:


Afbeelding: Overzicht, Premiekorting

In dit overzicht zien we bovenin bij de kolommen AG (Arbeidsgehandicapte), OW (oudere werknemer) en JW (jongere werknemer) staan.

Onder ‘Premie’ staat het werkelijke bedrag aan sociale verzekeringspremies. In totaal een bedrag van € 1.710,18

Het totaal aan premiekortingen is € 2.587,43. Aangezien er niet meer korting toegepast kan worden dan dat er verschuldigd is aan sociale verzekeringspremies, kan in dit geval een deel niet worden toegepast, te weten een bedrag van € 877,25. U ziet dit terug op het overzicht als ‘Niet-gerealiseerde premiekorting’.

Let op: Sinds 2016 mag het niet-gerealiseerde deel niet meer meegenomen worden naar een eventuele volgende periode.