Premiekortingen en subsidies tot en met 2017

Premiekortingen tot en met 2017, algemene uitleg

Premiekortingen vormen subsidies op sociale verzekeringspremies, die de werkgever afdraagt aan de fiscus. Het gaat daarbij om een subsidie voor de premies WW, premies WAO/WIA, het sectorfonds en WGA-premie. Al deze premies worden door de werkgever betaald, behalve de gedifferentieerde premie WGA, die meestal ook de werknemer deels betaalt.

De premiekortingen komen alleen de werkgever ten goede. De werknemer ontvangt namelijk geen korting op diens gedifferentieerde premie WGA-premie. U ziet de eventuele premiekortingen bij de loonberekeningen dan ook terug op het tabblad 'Kosten werkgever'.

Anno 2017 zijn er premiekortingen voor de volgende groepen werknemers:
1) Oudere werknemers (56+) die uit een uitkeringssituatie komen en bij u in dienst treden;
2) Arbeidsgehandicapte werknemers
3) Jongere werknemers (18 – 26 jaar) die vóór 2016 in dienst zijn gekomen.

Onderstaand worden deze drie premiekortingen kort nader behandeld.